Operations

תמונה ראשית - אגף תפעול

אגף תפעול

לא תמצא אותם ברשימות המפורסמים, גם לא בירחונים המדעיים ובבתי הספר לרפואה.
אין סטטוסקופ לצווארם, והחלוק שלהם הוא בדרך כלל אפור או כחול.
אבל, הם עומדים במרכז העשייה של בית החולים, ונושאים על כתפיהם, פשוטו כמשמעו, את כל התשתית המניעה את המערך האדיר והמורכב הזה העוסק בהצלת חיים: האנרגיה והחמצן, המזון והתמיסות, חדרי האשפוז והאלונקות, חדרי הניתוח ופינות המרגוע, המדרגות, המעליות, השערים והמלגזות וכל מה שזז, ומה שנותן לצוות המקצועי המעולה ולציוד המשוכלל את היכולת לפעול ללא תקלות וללא הפסקה. אלה הן מחלקות התפעול של בית החולים, אשר כולנו מרגישים בהם, אך לא כולנו יודעים באמת עד כמה חשובה פעילותם.​​​​