Team
The Clinical Research Institute at Rambam (CRIR)

Dr. Amir Minerbi

Dr. Amir Minerbi

ד"ר אמיר מינרבי הוא דוקטור לרפואה (M.D) ודוקטור לחקר המוח (Ph.D) בוגר הפקולטה לרפואה בטכניון.
מומחה ברפואת משפחה, ועובד כרופא משפחה בשירותי בריאות כללית בחיפה.
רופא במכון הכאב ברמב״ם משנת 2010.
חבר סגל בפקולטה לרפואה בטכניון ומרצה בביה״ס לרפואת כאב המשותף לרמב״ם ולטכניון.
חבר החברה הישראלית לרפואת שריר ושלד ומדריך מוסמך מטעמה בטיפול בגרוי תוך שרירי (״דיקור יבש״).
תחומי מחקר: למידה ופלסטיות ברשתות סינפסות, כאב ממקור שריר ושלד.
More details About Dr. Amir Minerbi