גיוס מטופלים למחקרים בתחום בית החזה וסרטן הריאה

מחקרים המתאימים למחלה מקומית לא נתיחה:

שם המחקר:

מחקר פאזה III, רנדומלי, מבוקר פלסבו, כפול סמיות, רב מרכזי, בינלאומי על טיפול עם דורבלומאב לאחר קרינה סטריאוטקטית (SBRT) במטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים שלב I/II בלתי נתיח ובלוטות לימפה שליליות (פסיפיק 4)

תיאור המחקר:

דורבלומאב מול פלצבו לאחר טיפול SBRT (קרינה) ביחס של 1:1

קו טיפולי:

מחלה מקומית

תנאי כניסה עיקריים:

 • NSCL בשלב I עד II וצפוי לקבל טיפול מיטבי באמצעות SBRT
 • לא מתאימים לניתוח או סרבו לניתוח
 • ללא מחלה נלווית שאינה מאוזנת

מספר משרד הבריאות:


מחקרים המתאימים למחלה מקומית לפני ניתוח

שם המחקר:

מחקר פאזה 3, כפול סמיות, רב מרכזי, אקראי, להערכה של היעילות והבטיחות של טיפול נאו-אדג'ובנטי עם אטזוליזומאב בהשוואה לפלצבו בשילוב עם כימותרפיה מבוססת פלטינה, במטופלים עם סרטן ריאות של תאים לא קטנים הניתן לכריתה-בשלב 2 , 3a או 3b מסוים(IMpower030)

תיאור המחקר:

אטזוליזומאב + כימותרפיה בהמשך כריתה כירורגית ולאחר מכן טיפול לאחר הניתוח עם אטזוליזומאב מול טיפול קדם ניתוחי בכימותרפיה +פלסבו ולאחר מכן ניתוח וטיפול בכימותרפיה לאחר הניתוח

קו טיפולי:

טיפול קדם ניתוחי (נאואדג'ובנטי)


תנאי כניסה עיקריים:

 • רמת התפקוד 0 או 1 לפי סיווג ECOG
 • NSCLC בשלב II, IIIA, או IIIB (גודל הגידול מעל 4 ס"מ ללא גרורות)
 • תפקודי ריאה תקינים
 • תפקודי לב תקינים
 • תפקוד אברים תקין
 • ללא טיפול קודם בסרטן ריאה
 • ללא מחלה אוטואימונית


מספר משרד הבריאות:

מחקרים המתאימים למחלה מקומית לאחר ניתוח

 
שם המחקר:
ניסוי כפול-סמיות רב-מרכזי בשלב 3, בחלוקת משתתפים אקראית בבקרת אינבו, להערכת היעילות והבטיחות של קאנאקינומאב בהשוואה לאינבו כטיפול אדג'ובנטי עבור בוגרים עם סרטן ריאות של תאים לא קטנים (NSCLC) בשלבים II – IIIA ו-IIIB (T > 5 ס"מ, 2N) לפי גרסה 8 של הנחיות AJCC / UICC לאחר הסרת גידול ניתוחית מלאה (0R)
 
תיאור המחקר:
קאנאקינומאב מול פלצבו (תרופת דמה)
 
קו טיפולי:
טיפול משלים לניתוח (אדג'ובנטי) לאחר כימותרפיה
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • הסרה כירורגית מלאה של גידול ה- NSCLC וללא מעורבות בלוטות
 • סטטוס תפקודי 0 עד 1
 • גודל הגידול מעל 5 ס"מ
 • ללא טיפול קודם ב- NSCLC
 • ללא כל עדות למחלה מערכתית חמורה או לא מאוזנת
 • ללא היסטוריה של מחלות ממאירות אחרות

מספר משרד הבריאות:
 
שם המחקר:
מחקר פאזה III אקראי בתווית פתוחה, להערכת היעילות והבטיחות של טיפול אדג'וונטי באלקטיניב (ALECTINIB) לעומת טיפול אדג'וונטי בכימותרפיה מבוססת פלטינום בחולי סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים החיובי ל-ANAPLASTIC LYMPHOMA KINASE בשלב IB (גידולים בגודל ≥4 ס"מ) עד שלב IIIA אשר עברו כריתה כירורגית מלאה
 
תיאור המחקר:
אלקטיניב מול כימותרפיה
 
קו טיפולי:
טיפול משלים לניתוח לגידולים חיוביים למוטציה ב ALK
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • לאחר כריתה מלאה של NSCLC בשלב IB (גודל הגידול 4 סמ ומעלה) עד שלב IIIA עם שוליים שליליים
 • מחלה חיובית ל- ALK
 • ללא טיפול קודם כלשהו למחלה

  מספר משרד הבריאות:
 

מחקרים המתאימים למחלה גרורתית ללא טיפול כלשהו:
 
שם המחקר:
ניסוי שלב 3 אקראי, כפול סמיות, על השימוש בפמברוליזומאב (MK-3475) עם או בלי לנבטיניב (E7080/MK-7902) לטיפול במשתתפים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) גרורתי שלא טופל בעבר, ששיעור התאים המבטאים PD-L1 בגידול שלהם (tumor proportion score; או ניקוד TPS) הוא 1% או יותר (LEAP-007).
 
תיאור המחקר:
פמברוליזומאב (קיטרודה) יחד עם לנבטיניב מול פברוליזומאב לבד
 
קו טיפולי:
קו ראשון ל NSCLC גרורתי
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • NSCLC עם רקמת גידול ובה ביטוי PD-L1 בתוך 1% או יותר מתאי הגידול
 • גידול שלא חודר לכלי דם
 • ללא מחלה אוטואימונית פעילה
מספר משרד הבריאות:
 
 
 

שם המחקר:
מחקר שלב 3, אקראי, בביקורת פלצבו להערכת הבטיחות והיעילות של פמטרקסד + כימותרפיה מסוג פלטינום + פמברוליזומאב (MK-3475) עם או בלי לנבטיניב (E7080/MK-7902) כטיפול קו ראשון במשתתפים עם סרטן ריאות גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים ואינם תאי קשקש (LEAP-006)
 
תיאור המחקר:
 לנבטיניב +פמברוליזומאב + קרבופלטין או ציספלטין ופמטרקסד מול
פלצבו תואם ללנבטיניב +פמברוליזומאב+ קרבופלטין או ציספלטין ופמטרקסד
 
קו טיפולי:
קו ראשון למחלה גרורתית
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • מחלה הניתנת למדידה
 • ללא טיפול מערכתי למחלה גרורתית
 • ללא היסטוריה של דלקת ריאות לא זיהומית
 • תפקוד הולם של אברים 
 • מצב תפקודי 0 או 1
מספר משרד הבריאות:
 
 

 

 
שם המחקר:
מחקר פאזה III/II רב-מרכזי להערכת היעילות והבטיחות של טיפולים ממוקדים מרובים בחולי סרטן ריאה מתקדם או גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) עם מוטציות סומטיות ברות טיפול המזוהות בדם. (B-FAST: BLOOD-FIRST ASSAY SCREENING TRIAL)
 
תיאור המחקר:
המחקר יכלול בדיקות סקר של דגימות הדם של החולים לנוכחות מוטציות סומטיות אונקוגניות באופן פוטנציאלי ותוצאה חיובית לביומרקרים לפי בדיקת bTMB ב- NSCLC על ידי בדיקות ctDNA בדם באמצעות NGS, והחולים יטופלו באלקטניב
 
קו טיפולי:
קו ראשון למחלה גרורתית
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • אבחנת NSCLC בשלב IIIb שאינו ניתן לכריתה ואינו ניתן לטיפול באמצעות טיפול משולב בקרינה וכימותרפיה (מתקדם) או בשלב IV (גרורתי) מאושרת על ידי בדיקה היסטולוגית או ציטולוגית.
 • מחלה הניתנת למדידה
 • תפקוד אברים הולם
 • יכולת לבלוע תרופה פומית
 • ללא היסטוריה של ממאירות אחרת בטווח של 5 שנים
 • ללא מחלה לבבית משמעותית
מספר משרד הבריאות:שם המחקר:
מחקר שלב 2 של פוזיוטיניב (Poziotinib) במטופלים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC), מתקדם מקומית או גרורתי, עם מוטציית החדרה EGFR או HER2 באקסון 20 (ZENITH20).

תיאור המחקר:
כל המטופלים מקבלים פוזיוטיניב

קו טיפולי:
קו ראשון למחלה גרורתית

תנאי כניסה עיקריים:

 • סרטן ריאה עם מוטציה ב EGFR או HER2
 • מסוגל ליטול תרופה דרך הפה
 • מחלה מדידה
 • סטטוס תפקודי 0-1
מספר משרד הבריאות:

NCT03318939

 
שם המחקר:
ניסוי שלב 3 רב מרכזי אקראי, גלוי תווית להשוואה ביןLOXO-292  לבין טיפול המבוסס על פלטינום וטיפול בפמטרקסד, עם או בלי פמברוליזומאב, בתור הטיפול הראשון נגד סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים בשלב מתקדם או גרורתי, החיובי לאיחוי  (RET (LIBRETTO-431
תיאור המחקר:
טיפול ב-LOXO-292  (בכמוסות)מול טיפול בכימותרפיה +/- פמברוליזומאב (בעירוי תוך ורידי)

קו טיפולי:
קו טיפול ראשון עד שלישי למטופלים שבגידולם יש מוטציה ב RET

תנאי כניסה עיקריים:

 • סרטן ריאה עם מוטציה ב RET
 • ללא מחלה לבבית פעילה
 • יכול לבלוע כמוסות
 • מחלה מדידה
 • סטטוס תפקודי 0-1
מספר משרד הבריאות:

 
שם המחקר:
מחקר שלב 3 רב-מרכזי, בהקצאה אקראית, בתווית פתוחה להשוואת היעילות של TAK-788 כטיפול קו ראשון לעומת כימותרפיה מבוססת-פלטינום במטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים עם מוטציות החדרה באקסון 20 של גן EGFR
תיאור המחקר:
TAK-788 (קפסולות) מול כימותרפיה (עירוי תוך ורידי)

קו טיפולי:
קו ראשון לגידולים נשאי EGFR

תנאי כניסה עיקריים:

 • סרטן ריאה עם מוטציה ב EGFR
 • ללא טיפול קודם מערכתי למחלה גרורתית
 • מסוגל ליטול תרופה דרך הפה
 • מחלה מדידה
 • סטטוס תפקודי 0-1
מספר משרד הבריאות:

 
 
מחקרים המתאימים למטופלים שכבר קיבלו טיפול למחלתם
 
שם המחקר:
מחקר מטרייה שלב 1ב'/2 גלוי-תווית, רב-מרכזי, אקראי, להערכת היעילות והבטיחות של שילובי טיפולים מבוססי-אימונותרפיה מרובים במטופלים עם סרטן ריאה גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים (MORPHEUS-LUNG)
 
תיאור המחקר:
מחקר מטריה בשילובים של טיפולים מבוססי אימונותרפיה

קו טיפולי:

קו שני עד שלישי למחלה גרורתית
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • NSCLC בלתי נתיח גרורתי או מתקדם מקומית
 •  לאחר טיפול הכולל פלטינום ומעכב נקודת בקרה חיסונית PD-L1/PD-1, שניתן במשולב כקו טיפול אחד או כשני קווי טיפול נפרדים
 
מספר משרד הבריאות:

שם המחקר:
מחקר שלב 1b לבדיקת היעילות והבטיחות של קופטוזומאב פלידוטין (ABBV-647, נוגדן מצומד לתרופה כנגד PTK7) בנבדקים עם סרטן ריאות נשנה מסוג תאים שאינם קטנים, המבטא PTK7 (M-19-611
 
תיאור המחקר:
 כל המטופלים יקבלו את תרופת המחקר  קופטוזומאב פלידוטין (ABBV-647) על ידי עירוי תוך ורידי
 
קו טיפולי:
קו טיפול שני או שלישי למחלה גרורותית
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • סרטן ריאה מסוג NSCLC עם גידול המבטא מוטציה PTK7
 • קיבל עד וכולל שני קווי טיפול מערכתי קודמים, שמתוכם לא יותר מקו טיפול מערכתי אחד בכימותרפיה
 • מחלה הניתנת למדידה
 • תפקוד אברים תקין
מספר משרד הבריאות:
 
 
 
 

שם המחקר:
מחקר העלאת מינון, שלב 1, רב-מרכזי, בתווית פתוחה, המתבצע בפעם הראשונה בבני אדם, לקביעת הבטיחות, הסבילות, הפרמקוקינטיקה והמינון המומלץ לשלב 2 של ABBV-184 בקרב נבדקים עם מחלות סרטן שטופלו בעבר
 
תיאור המחקר:
כל המטופלים המתאימים מקבלים ABBV-184 (ניתן בעירוי תוך ורידי)

קו טיפולי:
קו שני ומעלה למחלה גרורתית
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • סרטן ריאה מסוג NSCLC עם מוטציה HLA-A2 בגידול (המוטציה נבדקת לאחר חתימה על טופס הסכמה למחקר)
 • ביופסיה טריה
 • לאחר לפחות קו טיפול אחד בכימותרפיה מבוססת פלטינום ואימונולגיה
מספר משרד הבריאות:
MOH_2020-03-08-007486
 

 
שם המחקר:
מחקר שלב 2, בתווית פתוחה להערכת הבטיחות והיעילות של טליסוטוזומאב ודוטין (ABBV-399) בנבדקים עם סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים חיובי ל-c-Met אשר קיבלו טיפול בעבר
 
תיאור המחקר:
כל המטופלים מקבלים טליסוטוזומאב ודוטין
 
קו טיפולי:
קו שלישי לאחר טיפול כימותרפי ואימונולוגי
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • לנבדק חייב להיות NSCLC+ c-Met
 • לאחר התקדמות עם טיפול כימותרפי ציטוטוקסי מערכתי ומעכב נקודת בקרה חיסונית
 • הנבדק לא קיבל יותר משני קווי טיפול מערכתי קודם למחלה גרורתית
 • סטטוס תפקודי 0-1
מספר משרד הבריאות:
 
 

שם המחקר:
מחקר שלב 2 של פוזיוטיניב (Poziotinib) במטופלים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC), מתקדם מקומית או גרורתי, עם מוטציית החדרה EGFR או HER2 באקסון 20 (ZENITH20).

תיאור המחקר:
כל המטופלים מקבלים פוזיוטיניב

קו טיפולי:
קו ראשון למחלה גרורתית

תנאי כניסה עיקריים:

 • סרטן ריאה עם מוטציה ב EGFR או HER2
 • מסוגל ליטול תרופה דרך הפה
 • מחלה מדידה
 • סטטוס תפקודי 0-1
מספר משרד הבריאות:

NCT03318939


---------------------------------------------------------------------
שם המחקר:
מחקר עיקרי בתווית פתוחה, אקראי, של רדיוכירורגיה סטריאוטקטית עם או בלי "שדות טיפול בגידול" (Tumor Treating Fields - TTFields) לטיפול ב-1-10 גרורות במוח הנגרמות מסרטן ריאות של תאים לא קטנים (NSCLC) (METIS)
 
תיאור המחקר:
רדיוכירורגיה סטריאוטקטית ולאחריה TTFields באמצעות מערכת NovoTTF-100M +טיפול תומך מול רדיוכירורגיה סטריאוטקטית +טיפול תומך
 
קו טיפולי:
כל הקווים
 
תנאי כניסה עיקריים:
 • אבחנה חדשה של גרורות מוחיות עם אישור היסטולוגי או ציטולוגי מגידול סרטן ריאות של תאים לא קטנים ראשוני או גרורתי
 • גרורה מוחית אחת בלתי נתיחה או 2-10 גרורות מוחיות
 • המטופלים חייבים לקבל טיפול מיטבי למחלה חוץ-גולגולתית בהתאם לנוהלים המקומיים של כל מרכז
 • ללא גרורות אינפראטנטוריאליות או לפטומנינגיאליות
מספר משרד הבריאות:
 
 

לפרטים ולשאלות לגבי השתתפות במחקר לחץ כאן להשארת פרטים. או במייל:[email protected]
או בטלפון04-7776731