גיוס מטופלים למחקרים בתחום סרטן שלפוחית השתן

מחקרים למטופלים עם גידול חודר שריר ללא ניתוח

מחקרים למטופלים עם גידול חודר שריר שיעברו ניתוח