המערך לפרמקולוגיה וטוקסיקולוגיה קלינית

תמונה ראשית-המערך לפרמקולוגיה וטוקסיקולוגיה קלינית

המערך לפרמקולוגיה וטוקסיקולוגיה קלינית

פרמקולוגיה קלינית וטוקסיקולוגיה קלינית נמצאות בשני הקצוות של אותה קשת, טיפול תרופתי בצד האחד ומינון יתר והרעלות בצד השני. שני התחומים חולקים ידע וחופפים בשטחים רבים.

הם משתמשים באותם מודלים לתיאור טיפול הגוף בחומרים זרים ובאותן שיטות מעבדה אנליטיות. ייסוד המערך החדש מאפשר לעסוק בשני תחומים אלה תוך כדי שימוש בנקודת מבט מקצועית ויצירתית רחבה ברמת החולה, רמת בית החולים וברמה הארצית. המערך מעורב ברפואה מותאמת אישית המשלבת פרמקוגנטיקה, הוראה וחינוך של סטודנטים לרפואה, רופאים ואחיות, מחקר, וסיוע לגופים ממשלתיים ולא ממשלתיים.

למערך החדש לפרמקולוגיה וטוקסיקולוגיה קלינית יש שלושה מרכיבים: המרכז הארצי למידע בהרעלות, היחידה לפרמקולוגיה קלינית והמעבדה לטוקסיקולוגיה, פרמקולוגיה ופרמקוגנטיקה.

המרכז הארצי למידע בהרעלות: 04-7771900

המרכז הארצי למידע בהרעלות: 04-7771900

להתקשרות במקרי חירום,  24 שעות ביממה
 
מספר טלפון לברורים מינהליים לא דחופים: 04-777-2725