מערך נוירולוגיה

תמונה ראשית - מערך נוירולוגיה

מערך נוירולוגיה

המערך הנוירולוגי ברמב"ם הינו המערך הגדול בארץ עם 54 מיטות אשפוז.

המערך כולל בתוכו את מחלקת נוירולוגיה א' , טיפול מוגבר ונוירולוגיה ב' - שבץ.

יחידות ומרפאות קשורות