הצגת מסמכים רפואיים

צפייה והצגת מסמכים רפואיים online
 
רמב"ם מאפשר צפייה והדפסת מסמכים רפואיים online באמצעות האינטרנט יום לאחר מועד השחרור/ביקור בבית החולים:

• סיכומי אשפוז
• סיכומי מיון
• סיכומי בדיקות
• סיכומי ביקורים במרפאות

פרויקט חשוב זה, הוא חלק מתוכנית כוללת שמטרתה שיפור השירות ללקוחות בית החולים.
השירות ניתן חינם באמצעות האתר הממשלתי MyGov ומאפשר קבלת מידע ושירותים אישיים מאובטחים.

השירות הינו אישי ,רק המטופל עצמו רשאי לקבל את המידע הרפואי שלו או במקרה של ילדים (עד גיל 18) באמצעות הוריהם.
למעוניינים לקבל העתק מידע רפואי שלא כפי שצויין, יש לפנות כמקובל למדור רשומות רפואיות.

הסבר על תהליך קבלת המידע:

במסך הצגת מסמכים רפואיים תתבקש להקליד:

1. מספר תעודת זהות – 9 ספרות (כולל סיפרת ביקורת וללא מקף) לדוגמא: 00xxxxxx8.

2. תאריך לידה – ddmmyy (אפשר גם dd/mm/yy או dd.mm.yy).

3. מספר סלולארי – חשוב ! יש להזין את מספר הטלפון הנייד אותו מסרת בקבלה לאשפוז.
למספר זה תשלח הודעת s.m.s עם סיסמא חד-פעמית, אשר תאפשר צפייה במסמכים
הרפואיים.

4. קוד הגנה- פעל לפי ההנחיות במסך.

5. לחץ על כפתור: "שלח טקסט אימות לסלולארי".
במידה ואחד מהפריטים שהקלדת אינו תואם את הפרטים ברשומות בית החולים תופיע הודעת שגיאה. אנא נסה שנית.
במידה והודעת השגיאה מוצגת שוב, אנא  צור איתנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected]
6. הקלד את הסיסמא שהתקבלה בטלפון הנייד שלך בשדה "הזן מספר שהתקבל".
חשוב ! כל כניסה למערכת מחייבת מילוי הפרטים שאוזכרו לעיל וקבלת סיסמא חדשה, שתשלח לטלפון הנייד שלך.

7. כעת אתה מורשה לצפות ולהוריד את המסמכים המופיעים תחת שמך.
במידה והמידע שהתקבל הינו חלקי ולא מספק, אנא צור איתנו קשר  באמצעות דואר אלקטרוני  בכתובת [email protected]

אודות המחלקה לרישום ומידע רפואי

המחלקה לרישום ומידע רפואי עוסקת בניהול מאגרי המידע הרפואיים של בית החולים ובשמירתם ע"פ דין.
ניתן לפנות למחלקה לצורך קבלת מידע רפואי הנוגע לאשפוזים ומיונים. המחלקה פעולת בכפוף להוראות חוק זכויות החולה ,התשנ"ו 1996 על פיו: "מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית,לרבות העתקה, המתייחסת אליו".

קבלת מידע רפואי:
מטופל מעל גיל 18 זכאי לקבל מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית המתייחסת אליו בהצגת תעודה מזהה ובצירוף כתב ויתור סודיות רפואית חתום ע"י המטופל.
  • מידע רפואי לגורם אחר שהינו קרוב משפחתו של המטופל או בא כוחו יינתן בתנאים הבאים: וויתור על סודיות רפואית חתום ע"י המבקש ומאומת ע"י עד שהינו עובד בעל תפקיד ציבורי (עו"ד, רופא, אחות, עו"ס, פסיכולוג) + ייפוי כוח חתום ע"י המבקש. כמו כן יימסר מידע רפואי במקרה שקיימת חובת דיווח על פי דין, או במקרה של מסירת מידע למטפל אחר לצורך המשך טיפול רפואי.
  • מידע רפואי לגבי קטין יימסר כאשר המבקש הוא אחד מהורי הקטין ובהצגת תעודה מזהה, או האפוטרופוס הממונה על פי דין ובהצגת  מסמך מאמת מבית משפט
  • כאשר הפונה הינו אפוטרופוס אשר מונה ע"פ צו בית המשפט, יש להציג צו מינוי אפוטרופוס מקורי בתוקף או עותק נאמן למקור וכן צילום תעודת זהות הן של המטופל והן של האפוטרופוס.
  • מסמכים רפואיים אודות נפטרים יינתנו במקרים הבאים: צו ירושה שבו רשום המבקש כיורש חוקי על פי החלטת בית המשפט. צו קיום צוואה שבו רשום המבקש כיורש חוקי על פי החלטת בית המשפט. צו בית משפט המורה למוסד הרפואי למסור מידע רפואי לטובת המבקש.
  • במידה ואין צוואה ואין צו קיום צוואה/ירושה ניתן להגיש תצהיר חתום בנוכחות עו"ד או מזכיר בית משפט השלום, בו המבקש מצהיר שהוא יורשו החוקי של הנפטר על פי דין או על פי צוואה ושיתר היורשים מסכימים למסירת המידע.

ניתן להעביר בקשות למידע רפואי באמצעות דואר, דואר אלקטרוני (מייל) או בפקס בצירוף צילום ת.ז. וטופס ויתור סודיות רפואית חתום ע"י המבקש.
קבלת תיעוד רפואי כרוכה בתשלום שנקבע על פי תעריף משרד הבריאות .

מיקומנו:  הבניין הישן בקומת הקרקע
קבלת קהל בימים א' ב' ד' ה' בין השעות 09:00 עד 13:00
מענה טלפוני בימים א' עד ה' בין השעות 10:00 עד14:00
04-7772874  04-7772875  04-7773278
או פקס: 04-7773012  04-7773207
או בדוא"ל: [email protected]

סיכומי אשפוז ומיון שבוצעו לאחר שנת 2012 ניתן להדפיס באופן עצמאי ללא עלות באתר MyGov
בריאות לך ולבני משפחתך
אודות המחלקה לרישום ומידע רפואי