חיסונים על פי יעד הטיול

רשימה זו מהווה רשימה מלאה של כל החיסונים שעשויים להינתן לנוסע לארץ מסוימת. הרשימה כוללת גם חיסונים הניתנים רק למטיילים מקבוצות מסוימות באוכלוסיה.
ההחלטה לגבי החיסונים שיינתנו לכל מטייל קשורה לאופי הטיול, משכו, חיסונים בגיל הילדות, חיסונים בטיולים קודמים וחיסונים קודמים בזמן השירות הצבאי.

רוב המטיילים יקבלו רק חלק קטן מהחיסונים המופיעים ברשימה שלהלן:

הודו ונפאל

 • טיפוס הבטן (לא למי שחוסן בשלוש השנים האחרונות)
 • צהבת A (לא למי שחוסן בעבר)
 • צהבת B (לא למי שחוסן בעבר)
 • טטנוס (לא למי שחוסן בחמש השנים האחרונות)
 • חצבת-חזרת-אדמת (לא למי שחוסן פעמיים בעבר).
 • כלבת (לחלק מהמטיילים).
 • קדחת מח יפנית (לחלק מהמטיילים).
 • חיסון ​לדלקת קרום המוח (לחלק מהמטיילים)


אפריקה

 • טיפוס הבטן (לא למי שחוסן בשלוש השנים האחרונות)
 • צהבת A (לא למי שחוסן שלוש פעמים בעבר)
 • צהבת B (לא למי שחוסן פעמיים בעבר)
 • טטנוס (לא למי שחוסן בחמש השנים האחרונות)
 • חצבת-חזרת-אדמת (לא למי שחוסן פעמיים בעבר).
 • כלבת (לחלק מהמטיילים).
 • קדחת צהובה (ברוב המדינות)
 • חיסון לדלקת קרום המוח (לחלק מהמטיילים)


דרום אמריקה

 • טיפוס הבטן (לא למי שחוסן בשלוש השנים האחרונות)
 • צהבת A (לא למי שחוסן שלוש פעמים בעבר)
 • צהבת B (לא למי שחוסן פעמיים בעבר)
 • טטנוס (לא למי שחוסן בחמש השנים האחרונות)
 • חצבת-חזרת-אדמת (לא למי שחוסן פעמיים בעבר).
 • כלבת (לחלק מהמטיילים).
 • קדחת צהובה (בחלק מהמדינות)
 • חיסון לדלקת קרום המוח (לחלק מהמטיילים)