מחירון חיסונים - מרפאת חיסונים למטיילים רמב"ם

•עלות ייעוץ רופא- 156 ₪
•עלות יעוץ רופא עבור משפחה מדרגה ראשונה מעל 3 נפשות- 360 ש"ח.
•חיסונים - לכל חיסון מחיר שונה, להלן טבלת המחירים

 

שם החיסון

מחיר החיסון

בדיקת רופא מומחה למחלות זיהומיות 

 156₪

חיסון טיפוס הבטן, תת עורי או תוך עורי 

133₪

חיסון חצבת, חזרת ואדמת, MMR, פעיל, תת עורי או בהזרקה אוטומטית

133

חיסון דלקת כבד A, מינון למבוגר, תוך שרירי

133

חיסון כלבת, תוך שרירי 

150₪

חיסון פעיל לצפדת, תוך שרירי 

 80₪

חיסון מומת לדלקת מח יפנית, תוך שרירי 

 525₪

חיסון דלקת כבד B, מנה למבוגר, תוך שרירי 

 90₪

חיסון פעיל לקדחת צהובה, תת עורי 

 310₪

חיסון מנינגוקוקוס פוליסכרידי, תת עורי או 

170₪

חיסון אסכרה, צפדת ושעלת נטולת תאים, DTaP, תוך שרירי - טטנוס דיפטריה

133

חיסון חצבת, חזרת, אדמת ואבעבועות רוח, MMRV, פעיל, תת עורי

133₪

חיסון מומת לפוליו, תת עורי\תוך שרירי 

93₪

חיסון מצומד לדלקת קרום המוח, תת עורי 

 310₪

חיסון tick borne encephalitis (TBE), תוך שרירי או בהזרקה אוטומטית 

 570₪

חיסון מוצמד לדלקת קרום המוח, תת עורי

310₪ 

חיסון דלקת ריאות פנאומוקוקית, תוך שרירי 

106₪