הסדרים עם קופות החולים

לבית החולים רמב"ם קיימים הסדרים להחזר הוצאות עם קופות החולים מאוחדת ולאומית.
בשלב זה אין הסדרים מסוג זה עם קופות החולים מכבי וכללית.

הסדר עם ​קופת חולים מאוחדת​
הקופה מחזירה ללקוחותיה הוצאות בשיעור של 75% על ייעוץ או חיסונים.
תקרת ההחזר - 2000 ש"ח לשנה.


הסדר עם ​קופת חולים לאומית
הקופה מחזירה ללקוחותיה הוצאות על ייעוץ וחיסונים כדלקמן:

לאומית זהב
הקופה מחזירה 80% מהוצאות הטיפול בפועל.
תקרת החזר: 855 ש"ח לשנה

לאומית כסף
80% מהוצאות הטיפול בפועל
תקרת החזר: 427 ש"ח לשנה

על מנת לקבל החזר מהקופה, המבוטח נדרש להציג לקופה את המסמכים הרלוונטיים בגין השירות שקיבל:
התייעצות בלבד - קבלות בגין הייעוץ
התייעצות ומתן חיסונים - פנקס חיסונים וקבלות בגין החיסונים והייעוץ

אם המבוטח נדרש לקבל מספר חיסונים - עליו לגשת למרכז הרפואי לאחר שקיבל את כל החיסונים ולצרף את כל הקבלות יחד.
גובה ההחזר ייקבע בהתאם לסכום הכולל של החיסונים שקיבל.

*באחריות הנבדק לוודא את תוקף ההסדר מול קופות החולים טרם הגעתו למרפאה.
  במידה ולא יהיה החזר מהקופה, לא תהיה למרפאה כל אחריות בנושא.