הסדרים עם קופות החולים

*באחריות הנבדק לוודא את תוקף ההסדר מול קופות החולים טרם הגעתו למרפאה.
  במידה ולא יהיה החזר מהקופה, לא תהיה למרפאה כל אחריות בנושא.

לבית החולים רמב"ם קיימים הסדרים להחזר הוצאות עם קופות החולים מאוחדת ולאומית.
בשלב זה אין הסדרים מסוג זה עם קופות החולים מכבי וכללית.

הסדר עם ​קופת חולים מאוחדת​
הקופה מחזירה ללקוחותיה הוצאות בשיעור של 75% על ייעוץ או חיסונים.
תקרת ההחזר - 2000 ש"ח לשנה.


הסדר עם ​קופת חולים לאומית
הקופה מחזירה ללקוחותיה הוצאות על ייעוץ וחיסונים כדלקמן:

לאומית זהב
הקופה מחזירה 80% מהוצאות הטיפול בפועל.
תקרת החזר: 855 ש"ח לשנה

לאומית כסף
80% מהוצאות הטיפול בפועל
תקרת החזר: 427 ש"ח לשנה

על מנת לקבל החזר מהקופה, המבוטח נדרש להציג לקופה את המסמכים הרלוונטיים בגין השירות שקיבל:
התייעצות בלבד - קבלות בגין הייעוץ
התייעצות ומתן חיסונים - פנקס חיסונים וקבלות בגין החיסונים והייעוץ

אם המבוטח נדרש לקבל מספר חיסונים - עליו לגשת למרכז הרפואי לאחר שקיבל את כל החיסונים ולצרף את כל הקבלות יחד.
גובה ההחזר ייקבע בהתאם לסכום הכולל של החיסונים שקיבל.