תוספי תזונה

קיימים תוספי תזונה רבים בשוק, לרוב התוספים אין עדות מדעית שאכן עוזרים ולחלקם יכולה להיות אפילו השפעה שלילית. יש לידע אותנו לגבי כל תוסף שתרצו לקחת או כל טיפול אלטרנטיבי אחר בכדי שנוכל לייעץ ולעזור במידת הצורך .