דרכי התקשרות עם קופות החולים

קופת חולים לאומית

[email protected]
[email protected]
לקבלת אישור דחוף ניתן בנוסף לפנות לשדא יונס [email protected]

 

קופת חולים מכבי

[email protected]
[email protected]
פקס איזור מרכז ודרום: 03-5141517

 

קופת חולים כללית - מחוז  חיפה (עדיפות למשלוח פקס)

[email protected]
פקס: 04-6163880

 

קופת חולים כללית - מחוז צפון

טל': 04-6557384
אינטרפקס: 04-6163196
[email protected]

 

קופת חולים מאוחדת

פקס: 04-6240151
[email protected]