ביטוח לאומי

תביעה לקצבת ילד נכה צריך להגיש ההורה או האפוטרופוס של הילד. במשפחות חד-הורית יגיש את התביעה ההורה שהילד נמצא עמו. אם הילד מאושפז או נמצא במעקב רפואי בבית חולים, ניתן להגיש תביעה במסגרת "מחלקה ראשונה" באמצעות עובד/ת סוציאלי/ת בבית החולים.

הנכות לחולים במחלות מעי דלקתיות - מחלת הקרוהן והקוליטיס הכיבית, נקבעת לפי הקריטריונים של שלל המחלות הקיימות, ומופיעה בספר המבחנים של הביטוח הלאומי. הזכאות לקצבה אינה מוענקת אוטומטית בשל אבחנה כזו או אחרת.

קריטריונים להכרה בנכות לילדים המאובחנים עם קרוהן וקוליטיס שונים מאלו של מבוגרים. קריטריונים אלו מבוססים בעיקרם על בדיקה שבוחנת את היכולת של הילד לבצע פעולות יומיומיות, עצמאותו של הילד והצורך שלו בעזרה ותלות בזולת, בהשוואה לילדים בריאים בגילו. לדוגמא, הגבלה תפקודית המתבטאת אי יכולת להתלבש לבד, תזכה באחוזי נכות גבוהים יותר בגיל 16 שבו כבר אמור הילד להתלבש לבדו, בהשוואה לגיל 6. קריטריון עיקרי נוסף שמגדיל את הסיכוי לקבלת הגמלה, הוא מתן תרופה בהזלפה לווריד או בזריקה למשך תקופה ממושכת.

*הקצבה מביטוח לאומי משולמת עד לגיל 18 ושלושה חודשים, אז עובר הילד לבחינת נכותו כבוגר וכמי שנפגע כושר השתכרותו. הקצבה משולמת עד שנה רטרואקטיבית.

המעבר מקצבת ילד נכה לקצבת נכות נעשית ביוזמת המוסד לביטוח לאומי והילד מוזמן לוועדה רפואית לנכות כשכל כללי מבחן הנכות נבחנים. במידה והתביעה נדחית ניתן להגיש ערעור תוך 90 יום. למקבלי נכות במוסד לביטוח לאומי ישנן זכויות נוספות ברשויות אחרות כמו: משרד האוצר, רשות המיסים, רשויות מקומיות, משרד התחבורה.