תהליך קבלת טיפול ביולוגי באשפוז יום

מטופל/ת חדש/ה או חידוש לאחר שפג תוקף אישור ה 29- ג' או שינוי במינון או שינוי בתדירות מתן תרופה יש לפעול לפי הסדר הבא:

  1. במידת הצורך ימולא טופס 29 ג' ע"י רופא/ת גסטרו+החתמת ההורים. במידה ולא התבקשתם למלא טופס 29 ג' יש להעביר לרופא המטפל בקופת החולים את מכתב הסיכום עם ההמלצות לטיפול התרופתי
  2. העברת טופס 29 ג' חתום+מכתב לקופ"ח – על ידי ההורים
  3. לשלוח מייל או פקס לאישור תרופות בקופ”ח לאחר שבוע ולבדוק מה קורה עם אישור התרופה
  4. לברר מול אישור תרופות של הקופה בה נמצא המטופל ולבקש את האישור במייל או בפקס
  5. להעביר למזכירות המחלקה במייל [email protected] או בפקס – 04-7774385
  6. לעדכן את שירין, אחות ה IBF שהאישור הועבר למזכירת מכון גסטרו ילדים
  7. לקבוע תור לקבלת התרופה באשפוז יום ילדים דרך מזכירת אשפוז יום בטלפון 04-7774512 או במייל [email protected]