חיסונים

חיסונים ובדיקות לבדיקת מצב החיסונים לפני טיפול ביולוגי וטיפול אימונומודולטורי

מכיוון שחלק מהטיפולים מדכאים במידה זו או אחרת את מערכת החיסון נדרשת הערכה של המצב החיסוני וטיובו לפני התחלת טיפול.

בדיקות דם

סרולוגיה להפטיטיס B

 • סרולוגיה להפטיטיס C
 • סרולוגיה לוירוס השלבקת, במידה והילד אינו מחוסן, אין צורך בבדיקה.
 • סרולוגיה ל CMV, EBV
 • צילום חזה
 • תבחים עורי לשחפת (PPD) מנטו או בדיקת קווטיפרון גולד

רשימת חיסונים מומלצת

שפעת עונתית (חיסון מומת, מתן תוך שרירי) מדי שנה

 • דלקת ריאות - שלב 1 -  Prevenar 1 
                           שלב 2 - 8 שבועות אחרי שלב 1  Pneumovax
 • חיסון לצהבת (הפטיטיס B)  למי שאין עדות שמחוסן
 • חיסון ל VZV: חיסון חי מוחלש . ראו הנחיות בהמשך  (למי שאין עדות שחוסן)
 • לשקול חיסון ל HPV: למטופלים בגילאים 9 עד 26
 • מטופלים השוקלים נסיעה בשנים הקרובות למדינות מתפתחות באפריקה, אסיה ודרום אמריקה יש לפנות למרפאת
  מטיילים לפחות חודש לפני מועד הנסיעה (הנחיות לגבי חיסונים חיים מוחלשים כמפורט מטה)
 • לאחר התחלת טיפול מדכא מערכת חיסון ניתן לתת רק חיסונים מומתים
 • אין מניעה מקרובי משפחה דרגה ראשונה של המטופל לקבל חיסונים חיים מוחלשים, למעט פוליו חי מוחלש

המלצות נוספות

 • תזמון: מומלץ לחסן לפני התחלת טיפול (תקף לכל סוגי החיסון)
 • חיסונים חיים מוחלשים צריכים להינתן לפחות ארבעה שבועות לפני התחלת טיפול
 • יש להפסיק טיפול מדכא חיסון בין חודש ל 3- חודשים לפני מתן חיסון חי מוחלש, בתלות בטיפול
 • חיסונים מומתים מומלץ לתת לפחות שבועיים טרם התחלת טיפול (אין איסור במתן חיסונים מומתים במידה והוחל טיפול אולם ייתכן ותהיה פגיעה ביעילות החיסון)
 • יש לשים לב:
  טיפול בפרדניזון במינון החל מ- 20 מ"ג ליום ומעלה, שווה ערך לטיפול בתרופה אימונומודולטורית או ביולוגית, מבחינת ההתייחסות לזיהומים או חשיפה לכאלה!

הנחיות בנוגע לחיסון בני הבית

 • שפעת: אין מניעה להתחסן בחיסון החי מוחלש
 • פוליו  OPV: אין לחסן את בני הבית בחיסון החי מוחלש. ניתן לחסן בחיסון מומת IPV
 • תרכיבים נגד אבעבועות רוח  Varicella Vaccines  - אין מניעה מחיסון של בני הבית. במידה ומתפתחים נגעים עוריים מפרישים אזי יש להמנע ממגע ישיר
 • רוטה וירוס rotavirus : אין מניעה מחיסון בני המשפחה. יש להימנע ממגע ישיר עם הפרשות צואה (לרבות החלפת חיתולים) למשך 4 שבועות לפחות

חיסונים חיים

החיסון לפני טיפול מדכא חיסון במהלך טיפול מדכא חיסון הערות
MMR - חצבת -חזרת - אדמת
ווריצלה - במידה והסרולוגיה שלילית
במידה ולא חוסן בעבר על המטופל לקבל 2 מנות חיסון בהפרש של לפחות 4 שבועות עד 6 שבועות לפני תחילת טיפול מדכא חיסון אין לחסן תכנית החיסונים מאז 2010 כוללת MMRV (ביחד) בגיל שנה ו - 6 שנים
bOPV אן לחסן משנת 2017 הוחזר לתכנית החיסונים בגיל 6 חודשים ו 18 חודשים
חיסונים למטיילים במידה ומתוכנן טיול בעתיד, יש לחסן לפי המלצות מרפאת מטיילים (כגון קדחת צבוה) אין לחסן

חיסונים מומתים

החיסון הוראות תכנית החיסונים הרגילה
DTP - טטנוס - דיפטריה - שעלת יש לחסן אם לא חוסן ב 10 השנים האחרונות כחלק מהמחומשת שניתנת בגילאי 2, 4, 6 ו-12 חודשים.
מנת דחף בגיל 6 שנים ו-14 שנים
HPV סרטן צוואר הרחם יש לחסן נערות בגילאי 9 עד 26, שלוש מנות בזמנים 0, 2 ו-6 חודשים
Influenza שפעת יש לחסן פעם בשנה בחיסון מומת בזריקה (לא FluMist בתרסיס אף)
Pneumococcus דלקת ריאות יש לחסן בשתי מנות פרוונאר בהפרש 8 שבועות אם לא חוסן כנגד פנאומוקוק בעבר והילד בן פחות מחמש שנים.
בנוסף לפרוונאר, יש לחסן את כל הילדים גם במנה חד פעמית של "פנאומווקס 23 " ללא קשר אם הפרוונאר ניתן בעבר או כעת) בכדי להגדיל את טווח כיסוי החיסון.
תכנית החיסונים מאז 2009 כוללת 4 ו- 12 , שלוש מנות פרוובנאר בגילאי 2 חודשים
הפטיטיס  A  יש לחסן שתי מנות בזמנים 0 ו- 6 חודשים במידה ולא ניתן חיסון בעבר בתכנית החיסונים ניתנות שתי מנות בגילאי 18 חודשים ושנתיים
הפטיטיס B יש לחסן שלוש מנות בזמנים 0, 1 ו-6 חודשים במידה ולא ניתן חיסון בעבר ולוודא תגובה סרולוגית תכנית החיסונים משנת 1992 כוללת שלוש מנות בזמנים 0, 1 ו-6 חודשים