בדיקות וטיפולים: מיצוי זכויות מול קופ"ח

הגדרתו של מטופל כמי שאובחן עם מחלת מעי דלקתית קרוהן או קוליטיס כיבית מאפשרת לו זכאויות לטיפולים שונים באמצעות תרופות וטכנולוגיות הכלולות בסל הבריאות הממלכתי.

רכישת תרופות

חולי קרוהן וקוליטיס כיבית מוגדרים כחולים כרוניים, ועל כן זכאים לתקרת תשלום רבעוני (בכל רבעון קלנדרי) לרכישת התרופות שבמסגרת בסל הבריאות הממלכתי. תקרת התשלום משולמת על פי שיטה צוברת מתחילתו של רבעון ( 1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי, 1 באוקטובר) ועד להגעה לתקרה, אשר מעליה מכוסה התשלום לתרופות על ידי קופת החולים. התרופות הביולוגיות לקרוהן וקוליטיס כלולות בסל הבריאות אך עשויות להגיע לאלפי שקלים ומכאן, שחולים רבים משתמשים בתקרת התשלום לחולים כרוניים, ומדובר במיצוי ראוי של זכות לקבלת טיפול רפואי.

רכישת מזון רפואי

מעבר לתקרה  לרכישת תרופות, ישנה תקרה נפרדת לחודש (לא לרבעון) המוגדרת לרכישת פורמולות מזון רפואי הכלולות בסל הבריאות. הסכום נקבע מראש על ידי הקופה המבטחת.
במקרים מסוימים תיתכן גם זכאות לסיוע במימון עבור אוכלוסיות המטופלות על-ידי משרד הרווחה.

ביקורי רופוא ושירותים נוספים

קרוהן וקוליטיס אינם מזכים כשלעצמם בפטורים מתשלומי השתתפות עצמית בביקורי רופא ראשוני ורופאים מומחים, אולם חולי קרוהן וקוליטיס שהוגדרו נכים בגובה 75% או 100% המקבלים קצבה זכאים לפטורים מתשלומי אגרה עבור ביקורי רופא, ביקור במכונים ובמרפאות חוץ והוצאת טופס 17 (התחייבות לטיפול בבית חולים), כשהפטור ניתן אוטומטית בהתאם לדיווח שמועבר אודות אנשים שהוגדרו עם נכות כללית מהביטוח הלאומי לקופות החולים.

מתן מענה פדגוגי על ידי הצוות החינוכי מטעם משרד החינוך

לאחר האבחנה של הצוות הרפואי חשוב ליידע את הצוות החינוכי בבית החולים בכל הקשור למחלת הילד, וזאת על מנת לאפשר לו לקבל תמיכה ועזרה בהתמודדות היום יומית, כגון: צמצום פערי למידה וחזרה לשגרה.
במסגרת אשפוזו של הילד בבית החולים הוא זכאי להיבחן בבחינות הבגרות בהתאם ללוח זמנים שקבע משרד החינוך. על הצוות הרפואי לכתוב מכתב מפורט שמסביר את מצבו הרפואי ולהעבירו למשפחה.

המכתב ישלח ליועצת בית הספר בקהילה והיא תפנה לוועדת חריגים של משרד החינוך, מדור בחינות בגרות, על מנת לבקש שהתלמיד יבחן בבית החולים ולדאוג שבוחן יגיע לבית החולים.

חזרתו של הילד לקהילה:
עם תכנון השחרור וחזרת הילד לקהילה על המשפחה להצטייד במכתב המגדיר את מצבו הרפואי של הילד לצורך פנייה  למרכז "מתיא" (מרכז תחומי יישובי) באזור מגוריהם (למתיא סניפים בפריסה ארצית). הפניה נעשית לממונה לחוק ילדים ולים, שיחד עם יועצת בית הספר בקהילה, תפקידם לדאוג לצרכיו הפדגוגיים והרגשיים, ולקבלת סל המשאבים והתמיכה ה זקוק הילד.