פניות לקבלת מידע 2015

פניות לקבלת מידע מבית החולים רמב"ם שנת 2015

בקשות, למידע שהוגשו למרכז הרפואי רמב"ם בתקופה שבין 1.1.15 ועד ה- 31.12.15

סה"כ בקשות למידע: 20
מספר בקשות שנענו במלואן: 14
מספר בקשות שנענו באופן חלקי: 3
מספר בקשות שנדחו: 3
מספר בקשות שסורבו: 2
 
 
עלות הדחייה/המענה החלקי  העילה מספר הבקשות שנדחו בשל עילה זו
8 ( 1 ) - הקצאת משאבים-
9 (ב) (ד) - משא ומתן -1
8 (ד)  - לא ניתן לאתר- 1
9 (א) (ד) - פגיעה בפרטיות-
13 (א)הגנה על צד שלישי - 1   
 
  

מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו - רק הבקשות הרלוונטיות 16