פניות לקבלת מידע 2017

פניות לקבלת מידע מבית החולים רמב"ם שנת 2017

בקשות, למידע שהוגשו למרכז הרפואי רמב"ם בתקופה שבין 1.1.17 ועד ה- 31.12.17

סה"כ בקשות למידע: 18
מספר בקשות שנענו במלואן: 9
מספר בקשות שנענו באופן חלקי: 6
מספר בקשות שנדחו: 3
מספר בקשות שסורבו: 0

עלות הדחייה/המענה החלקי  העילה מספר הבקשות שנדחו בשל עילה זו
8 ( 1 ) - הקצאת משאבים- 2 
9 (ב) (ד) - משא ומתן 
8 (ד)  - לא ניתן לאתר- 4
9 (א) (ד) - פגיעה בפרטיות- 1
13 (א)הגנה על צד שלישי -11


מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו - רק הבקשות הרלוונטיות 16