פניות לקבלת מידע 2020

פניות לקבלת מידע מבית החולים רמב"ם שנת 2020

בקשות, למידע שהוגשו למרכז הרפואי רמב"ם בתקופה שבין 1.1.20 ועד ה- 31.12.20

סה"כ בקשות למידע: 105
מספר בקשות שנענו במלואן: 78
מספר בקשות שנענו באופן חלקי: 7
מספר בקשות שנדחו: 20
 
עילות דחייה/מענה החלקי
8(3) - לא ניתן לאתר: 26
9(א)(3) - פגיעה בפרטיות - 3
9(ב)(6) - סוד מסחרי - 3
 
זמן טיפול:
לא עולה על 15 יום - 78
בין 16 ל 30 יום - 10
בין 31 ל 60 יום - 9
בין 61 ל 120 יום - 4