פניות לקבלת מידע 2021

פניות לקבלת מידע מבית החולים רמב"ם שנת 2021

בקשות, למידע שהוגשו למרכז הרפואי רמב"ם בתקופה שבין 1.1.21 ועד ה- 31.12.21

סה"כ בקשות למידע: 46
מספר בקשות שנענו במלואן: 35
מספר בקשות שנענו באופן חלקי: 5
מספר בקשות שנדחו: 5
מספר בקשות שטיפול בבקשה טרם הסתיים: 1
 
עילות דחייה/מענה החלקי
8(3) - לא ניתן לאתר: 4
9(ב)(6) - סוד מסחרי - 2
8(1) - הקצאת משאבים לא סבירה : 2
9(א)(1) פגיעה בבטחון הציבור: 1
14(א)(8): מידע שנאסף לצרכי חקירה: 2
9(ב)(1): שיבוש תפקוד הרשות: 1
 
זמן טיפול:
לא עולה על 15 יום - 24
בין 16 ל 30 יום - 11
בין 31 ל 60 יום - 10