פניות לקבלת מידע 2023

פניות לקבלת מידע מבית החולים רמב"ם שנת 2023

בקשות, למידע שהוגשו למרכז הרפואי רמב"ם בתקופה שבין 1.1.23 ועד ה- 31.12.23

סה"כ בקשות למידע: 23
מספר בקשות שנענו במלואן: 16
מספר בקשות שנענו באופן חלקי: 6
מספר בקשות שנדחו: 1
 
עילות דחייה/מענה החלקי
8(3) - לא ניתן לאתר: 4
8(1) - הקצאת משאבים לא סבירה : 3
 
זמן טיפול:
עד 15 יום - 17
בין 16 ל 30 יום - 3
בין 31 ל 60 יום - 2
מעל 60 יום - 1