פניות לקבלת מידע 2016

פניות לקבלת מידע מבית החולים רמב"ם שנת 2016

בקשות, למידע שהוגשו למרכז הרפואי רמב"ם בתקופה שבין 1.1.16 ועד ה- 31.12.16

סה"כ בקשות למידע: 21
מספר בקשות שנענו במלואן: 11
מספר בקשות שנענו באופן חלקי: 7
מספר בקשות שנדחו: 3
מספר בקשות שסורבו: 0
        
  
עלות הדחייה/המענה החלקי  העילה מספר הבקשות שנדחו בשל עילה זו
8 ( 1 ) - הקצאת משאבים- 2 
9 (ב) (ד) - משא ומתן -3
8 (ד)  - לא ניתן לאתר- 4
9 (א) (ד) - פגיעה בפרטיות- 1
13 (א)הגנה על צד שלישי - 4


מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו - רק הבקשות הרלוונטיות 16