פניות לקבלת מידע 2022

פניות לקבלת מידע מבית החולים רמב"ם שנת 2022

בקשות, למידע שהוגשו למרכז הרפואי רמב"ם בתקופה שבין 1.1.22 ועד ה- 31.12.22

סה"כ בקשות למידע: 26
מספר בקשות שנענו במלואן: 17
מספר בקשות שנענו באופן חלקי: 5
מספר בקשות שנדחו: 4
 
עילות דחייה/מענה החלקי
8(3) - לא ניתן לאתר: 5
8(1) - הקצאת משאבים לא סבירה : 4
9(ב)(1): שיבוש תפקוד הרשות: 1
 
זמן טיפול:
עד 15 יום - 9
בין 16 ל 30 יום - 6
בין 31 ל 60 יום - 10
מעל 60 יום - 1