פניות לקבלת מידע 2014

פניות לקבלת מידע מבית החולים רמב"ם שנת 2014

בקשות, למידע שהוגשו למרכז הרפואי רמב"ם בתקופה שבין 1.1.14ועד ה- 31.12.14

סה"כ בקשות למידע: 16
מספר בקשות שנענו במלואן: 12
מספר בקשות שנענו באופן חלקי: 2
מספר בקשות שנדחו: 2
מספר בקשות שסורבו: 2

עלות הדחייה/המענה החלקי  העילה מספר הבקשות שנדחו בשל עילה זו
8 ( 1 ) - הקצאת משאבים- 1
9 (ב) (ד) - משא ומתן - 1
8 (ד)  - לא ניתן לאתר- 1
9 (א) (ד) - פגיעה בפרטיות- 1
13 (א)הגנה על צד שלישי -1


מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו - רק הבקשות הרלוונטיות 16