פניות לקבלת מידע 2019

פניות לקבלת מידע מבית החולים רמב"ם שנת 2019

בקשות, למידע שהוגשו למרכז הרפואי רמב"ם בתקופה שבין 1.1.19 ועד ה- 31.12.19

סה"כ בקשות למידע: 42
מספר בקשות שנענו במלואן: 29
מספר בקשות שנענו באופן חלקי: 2
מספר בקשות שנדחו: 4

עילות דחייה/מענה החלקי
8(3) - לא ניתן לאתר: 1
9(א)(3) - פגיעה בפרטיות - 2
9(ב)(6) - סוד מסחרי - 1
 
 
זמן טיפול:
לא עולה על 15 יום - 16
בין 16 ל 30 יום - 0
בין 31 ל 60 יום - 3