פניות לקבלת מידע 2018

פניות לקבלת מידע מבית החולים רמב"ם שנת 2018

בקשות, למידע שהוגשו למרכז הרפואי רמב"ם בתקופה שבין1.1.18ועד ה- 31.12.18

סה"כ בקשות למידע: 37
מספר בקשות שנענו במלואן: 22
מספר בקשות שנענו באופן חלקי: 10
מספר בקשות שנדחו: 5

עילות דחייה/מענה החלקי
8(3) - לא ניתן לאתר: 3
9(א)(3) - פגיעה בפרטיות - 2
13(א) - הגנה על צו שלישי - 4
8(1) - הקצאת משאבים - 2
9(ב)(6) - סוד מסחרי - 2
 
 
זמן טיפול:
לא עולה על 15 יום - 25
בין 16 ל 30 יום - 9
בין 31 ל 60 יום - 3