מי שפיר

הבדיקה כוללת:
  • Glucose
  • Creatinine
  • Uric Acid
  • Bilirubin
  • AFP.

הטיפול ניתן ב: