בירור יתר לחץ דם

Aldosterone

Aldosterone -Urine

Plasma Renin Activity

Endothelin

הטיפול ניתן ב: