מטבוליזם של עצם

מטבוליזם של עצםW -PTH-Parathyroid Hormone (Whole molecule)

PTHI – Parathyroid hormone –IRMA

Osteocalcin

Vit.D 25(OH)D3

Vit.D 1,25 (OH)2D3

DCL-Deoxypiridinoline Cross Links

BAP-Bone Specific Alkaline Phosphatase

CTX-b- CrossLaps

P1NP - total procollagen type1 amino-terminal propeptide.


הטיפול ניתן ב: