הורמוני מין

הורמוני מין


E2 – Estradiol

Progesterone

Testosterone

Free Testosterone

FSH- Follicle Stimulating Hormone

HLH- Luteinizing Hormone

hCG-Human Chorionic Gonadotropin

Prolactin

הטיפול ניתן ב: