צוות
עבודה סוציאלית

פרטי התקשרות עבור ליאורה בן מאיר-קמה

מספר טלפון של ליאורה בן מאיר-קמה04-7771294 עבור ליאורה בן מאיר-קמה

ליאורה בן מאיר-קמה

פרטי התקשרות עבור אטלה ארמיאס סנבטו

מספר טלפון של אטלה ארמיאס סנבטו04-7773781 עבור אטלה ארמיאס סנבטו

אטלה ארמיאס סנבטו