שיקום רפואי

שיקום נעשה במסגרת ביתית או באשפוז והוא זכות המעוגנת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד, 1994. השיקום נמצא באחריות קופת החולים בה מבוטח המטופל. תהליך השיקום הרפואי הינו שלב בתהליך הריפוי אשר נועד לאפשר למטופל לחזור לתפקוד המירבי.
 
לפרטים יש לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקה.