צוות
עבודה סוציאלית

פרטי התקשרות עבור ליאורה בן מאיר-קמה

מספר טלפון של ליאורה בן מאיר-קמה04-7771294 עבור ליאורה בן מאיר-קמה

ליאורה בן מאיר-קמה

פרטי התקשרות עבור רעות ברנה שטרנברג

מספר טלפון של רעות ברנה שטרנברג04-7773204 עבור רעות ברנה שטרנברג

רעות ברנה שטרנברג

פרטי התקשרות עבור אטלה ארמיאס סנבטו

מספר טלפון של אטלה ארמיאס סנבטו04-7773781 עבור אטלה ארמיאס סנבטו

אטלה ארמיאס סנבטו