מינוי אפוטרופוס לפעולה רפואית

בבית חולים אנו ממנים אפוטרופוס לפעולה רפואית בלבד. העובדת הסוציאלית פונה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס המייצג את החולה בפני המטפלים בביה"ח.
 
לפרטים יש לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקה.