עבודה סוציאלית

טל סולומוניקה

מספר טלפון של טל סולומוניקה04-7772383