העתק רשומה רפואית

המידע הרפואי ברשומה הרפואית ובתיק החולה הינו סודו של החולה. לפיכך, המטופל, אפוטרופסו הטבעי, או מי שהמטופל הסמיכו לכך, או מי שהתמנה לכך עפ"י צו בית משפט, זכאי לקבל מידע מלא ומעודכן אודותיו במהלך אשפוזו או הטיפול בו.

עפ"י חוק זכויות החולה:

1. זכות המטופל למידע רפואי.
2. מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית , לרבות העתקה, המתייחסת אליו.

תנאים לצילום רשומה רפואית כוללים:

1. קבלת פניה רשמית באמצעות דואר/דוא"ל/פקס, הכוללת: פרטים דמוגרפיים של החולה (שם מלא, ת.ז., כתובת , טלפון), תאריכי הטיפול או האשפוז המבוקשים, ופירוט הסיבות לשמן נדרש צילום הרשומה.
 
2. כתב ויתור על סודיות רפואית החתום בידי:
  • המבקש.
  • אפוטרופוס טבעי – ההורים במקרה שמדובר בקטין.
  • אפוטרופוס ממונה ע"י בית המשפט – בצירוף כתב מינוי אפוטרופסות.
  • במקרה שנדרש מידע של נפטר – יורשו החוקי עפ"י דין בצירוף תצהיר חתום בפני עו"ד או מזכיר בית משפט השלום, או יורשו עפ"י צו ירושה או צו קיום צוואה ובצירוף הצוואה.
  • במקרה בו טרם מונה אפוטרופוס – ניתן לקבל את המידע באמצעות צו בית משפט.
  • תשלום עבור צילום הרשומה הרפואית.

תנאים מגבילים לצילום רשומה רפואית:

  • תיק פסיכיאטרי - מצריך אישור רופא בכיר פסיכיאטר
  • תיק חסוי – מצריך אישור המטופל עצמו 
  • תיק גנטי – מצריך טופס ויתור סודיות ספציפי ובאמצעות המחלקה הגנטית

עלות בקשה לקבלת העתק רשומה רפואית:
על פי תעריף משרד הבריאות.

זמינים עבורכם בערוצי הקשר הבאים:

קבלת קהל בימים  א, ב, ד, ה מ 09:00 עד 13:00
אין קבלת קהל בימי ג'

מענה טלפוני בימים א' עד ה' בין השעות 10:00 עד 14:00
04-7772874  04-7772875  04-7773278

ניתן לפנות גם באמצעות פקס:  04-7773207

או באמצעות דוא"ל [email protected]

לפניות בנושא תיעוד מביקורים במרפאות חוץ נא לפנות ל:  [email protected]

ניתן להשאיר פניות בכתב בתיבת הפניות מחוץ למחלקתנו, בניין מס' 2 - בניין עמיר (ישן).