העתק צילום רפואי

דיסק עם צילום הבדיקה
מטופל הפונה באופן עצמאי לביצוע בדיקה (משלם פרטי או מביא התחייבות כספית), זכאי לקבל בתום הבדיקה דיסק עם צילום הבדיקה.

מטופל מאושפז המבקש לקבל העתק מבדיקות שנערכו לו בחמש השנים האחרונות בזמן האשפוז או מטופל אמבולטורי המבקש לקבל העתק נוסף – יפנה למשרד הדימות ויזמין דיסק. עלות כל בדיקה 10₪.
מטופל מאושפז/אמבולטורי המבקש דיסק לבדיקות שנערכו לפני יותר מ-5 שנים, ישלם את המחיר המלא לפי תעריף משרד הבריאות באותה העת.

כל שאר המבקשים (עורכי דין, חברות איסוף מסמכים וכו') ישלמו 117 ש"ח עבור דיסק.
.בדיקה אשר נשמרה על פילם
מטופל שבצע בעבר בדיקות (עד 8 שנים) והבדיקה נשמרה על פילם, יוכל לקבל בהשאלה את הצילומים בהצגת דרישה רפואית ובהשארת פיקדון (100₪). עם החזרת הצילומים – יוחזר הפיקדון.

מטופל שמלאו לצילום האחרון שביצע במחלקתנו 8 שנים, יוכל לקבל את תיק הצילומים ללא צורך בהצגת מסמך רפואי או תשלום כלשהו.

להזמנת תיק צילומים
ניתן לפנות טלפונית בימים א' – ה' בין השעות 14:00-08:00.
טל' 04-7772347, 04-7772636

הכנת הדיסק תהיה במעמד התשלום בימים א' – ה' בין השעות 14:00-08:00