חוק זכויות החולה

צוות בית החולים עושה כמיטב יכולתו להעניק לכם טיפול מקצועי, איכותי ובטוח. לנוחיותכם, ריכזנו עבורכם את עיקרי חוק זכויות החולה שנחקק במדינת ישראל בשנת 1996:

חוק זכויות החולה, שנכנס לתוקף באוגוסט 1996, נועד לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו. עיקרי החוק הם: הזכות לקבל טיפול רפואי, הסכמה מדעת, שמירה על כבודו של המטופל, שמירה על פרטיות, סודיות רפואית, חוות דעת נוספת.

הזכות לקבל טיפול רפואי | לכל אדם זכות לקבל טיפול רפואי, ללא אפליה.

טיפול רפואי נאות | למטופל זכות לקבל טיפול רפואי נאות מבחינת הרמה המקצועית והיחס האנושי.

הסכמה מדעת | מתן טיפול רפואי מותנה בהסכמת המטופל. הסכמה זו יכולה להינתן רק לאחר שניתנו למטופל הסברים מקיפים אודות האבחנה הרפואית, הטיפול המוצע, הסיכויים והסיכונים, תופעות לוואי ותוצאות העדר טיפול.

שמירה על כבודו של המטופל | המטופל זכאי לשמירה על כבודו בכל שלבי הטיפול הרפואי.

שמירה על פרטיות | המטופל זכאי לשמירה על פרטיותו וצנעת גופו בכל שלבי הטיפול הרפואי.

סודיות רפואית | כל עובד מוסד רפואי, מחויב לסודיות המידע הרפואי הנוגע למטופל.

זהות המטפל | למטופל זכות לדעת את שמו ותפקידו של מי שמטפל בו.
המשך טיפול נאות | מטופל העובר ממטפל או ממוסד רפואי אחד לשני, זכאי, לפי בקשתו, לשיתוף פעולה בין המטפלים לשם הבטחת המשכו הנאות של הטיפול.

חוות דעת נוספת | למטופל זכות לבקש ולקבל חוות דעת נוספת לעניין הטיפול בו.

רשומות רפואיות | למטופל זכות לקבל מידי מתיקו הרפואי, לרבות העתק ממנו.

החוק קובע שבכל מוסד רפואי ימונה אחראי על זכויות המטופל.
בקריה הרפואית רמב"ם, קיים נציב פניות הציבור שהוא כתובת לפניות בכל נושא.
 
ניתן לפנות לנציבת פניות הציבור,באחת מן הדרכים הבאות:
עו"ד ד"ר טליה קישוני
טלפון: 04-7771421
פקס: 7771240 | 04-7772907
דואר אלקטרוני : [email protected]
טופס צור קשר (כפתורים בצד ימין של העמוד).
לחוק המלא לחצו>>
http://www.patients-rights.org

 
האגודה לזכויות החולה מפעילה קו טלפוני פתוח לפניות הציבור בטל': 03-6022934