בירור שעת לידה

לבירור שעת הלידה יש להעביר בקשה באמצעות דואר, דואר אלקטרוני (מייל) או בפקס בצירוף צילום ת.ז. וטופס ויתור סודיות רפואית חתום ע"י המבקש.
קבלת תיעוד רפואי כרוכה בתשלום שנקבע על פי תעריף משרד הבריאות.
 
כתובתנו: רח' העליה השנייה 8 ת.ד. 9602 בת גלים, חיפה מיקוד: 3109601

מספר הפקס: 04-7773012  04-7773207

כתובת הדוא"ל:
[email protected]