קידום יזמות וחדשנות בסיעוד

מחלקות ומרפאות

חדשנות בסיעוד

אנשי הסיעוד הינם אנשי החזית בעשיה הרפואית בארץ ובעולם ותורמים תרומה משמעותית בדרכים מגוונות – טיפול, מחקר, בריאות הציבור ועוד. לאנשי הסיעוד יכולת לתרום תרומה משמעותית מהניסיון, הידע, היכולות והחשיפה היומיומית שלהם למטופל ומשפחתו בקידום הבריאות. מתוך הבנה זו, מקדמת הנהלת הסיעוד ברמב"ם תהליך פורץ דרך לקידום יזמות וחדשנות בהובלת אנשי הסיעוד בבית החולים.
הפעילות כוללת מכלול רחב של פרויקטים, תהליכים, אירועים ומסגרות מאפשרות לאחיות ולאחים לקחת חלק פעיל בתהליכי למידה והעשרה, פיתוח וקידום פרויקטים והוצאתם לפועל. ארבעת מטרות הפעילות הינן : 
קידום יוזמה אישית של אנשי סיעוד
פיתוח אישי ומקצועי של הצוות
פיתוח מנהיגות ויכולות ניהוליות
ביסוס והעצמה של שיתופי פעולה עם ארגונים חיצוניים (אקו-סיסטם)

יש לי רעיון מה עושים?

לצורך קידום יוזמות המועלות על ידי אנשי הסיעוד הוקמה מסגרת ארגונית מקצועית לגיבוש, הצגה ופיתוח יוזמה אישית של אנשי הסיעוד כמענה לקולות קוראים, יוזמות אישיות של אנשי הסיעוד, פעילות קהילות אנשי הסיעוד ועוד. אנשי הסיעוד מבצעים את הפניה להשתלבות בכל אחת מהמסגרות באופן וולנטרי.

קידום יזמות וחדשנות בסיעוד