קהילת החדשנות

מחלקות ומרפאות

קהילת החדשנות

חזון וערכים


קהילת החדשנות בסיעוד בבית החולים רמב"ם נוצרה מתוך מטרה לאפשר לאנשי הסיעוד להיחשף לעולמות תוכן חדשניים, לחלוק מהידע והניסיון שלהם ולקדם, יחד, תהליכים ופרויקטים לקידום עולם הבריאות. הקהילה מוציאה לפועל אירועים ותחרויות על ידי ולמען אנשי הסיעוד.
 
הפעילות תיווצר בראש ובראשונה על פי מאפייני, צרכי, תחומי העניין וההון האנושי הייחודי בבית החולים. פעילות זו תונגש באמצעות מערך מידע ארגוני לכלל אנשי הסיעוד בבית החולים ומחוצה לו.