קולות קוראים

מחלקות ומרפאות

קולות קוראים

הקולות הקוראים במסגרת פרויקט החדשנות נועדו לצורך קידום יוזמות המועלות על ידי אנשי הסיעוד הוקמה מסגרת ארגונית מקצועית לגיבוש, הצגה ופיתוח יוזמה אישית של אנשי הסיעוד, יוזמות אישיות של אנשי הסיעוד, פעילות קהילות אנשי הסיעוד ועוד.
אנשי הסיעוד מבצעים את הפניה להשתלבות בכל אחת מהמסגרות באופן וולנטרי.