מלגות

מלגות לאחיות ברמב"ם:


א.מלגת ע"ש שריל ספנסר ז"ל – מידי שנה מאז שנת 1975, בחג החנוכה, מחולקות מידי שנה מלגות ע"ש שריל ספסנר ז"ל, לאחיות הלומדות תארים אקדמיים במוסד לימודים אקדמי מוכר בישראל. גובה המילגה נע בין $500-1000.

התנאים והקריטריונים לקבלת המלגה:
1.הצטיינות בעבודה
2.תרומה מתמשכת למערכת
3.עדיפות למישרה מלאה
4.עדיפות לוותק מעל שנתיים
5.עדיפות ללומדים שלא קיבלו מלגות בעבר או מענק מקרן מחלקתית
6.עדיפות ללומדים במסלולים ובחוגים אקדמיים המקנים ערך מוסף מהותי גבוה לתפקיד אותו ממלא העובד

ב.מילגת אגודת ידידי רמב"ם – יחד עם טכס חלוקת מלגת ספסנר מחולקת מלגה אחת של אגודת ידידי רמב"ם בגובה של $1,000. הקריטריונים דומים לאלו של מילגת ספנסר.

ג.מלגה ע"ש יהודה ורוזה הרן ז"ל – מוענקת מאז שנת 1987 לעידוד אחיות הלומדות במוסד אקדמי מוכר. קריטריונים לקבלת המילגה:
1.תרומה והצטיינות בעבודה
2.עבודה בהיקף של חצי מישרה ומעלה
3.וותק בבית החולים מעל שנתיים
4.עדיפות למי שלא קיבל מילגה כלשהי בעבר

ד.מלגה ע"ש דליה גורוביץ ז"ל – מוענקת מאז שנת 2015 לעידוד אחיות הלומדות במוסד אקדמי מוכר.

ה.תוכנית מעוף – יוזמה משותפת של אגף המחקר של בית החולים והנהלת הסיעוד לעידוד המחקר בסיעוד ופיתוח המצאות וחשיבה חדשנית על ידי הצוות הסיעודי. גובה המענק הוא של עד 10,000 ₪ למשך שנתיים. הקריטריונים לקבלת המענק מפורטים באתר אגף המחקר של בית החולים.


בנוסף למלגות אלו, הניתנות על ידי בית החולים, הנהלת הסיעוד עוזרת לאחיות בהגשת המסמכים הנדרשים לצורך קבלת המלגות הבאות:

א.קרן סולומון הירש – ארגון APF (Application Form) בארה"ב , מממן מידי שנה השתלמויות של אחים ואחיות ממוסדות בריאות בישראל בארה"ב וקנדה בתחומים קליניים. המילגה כוללת הוצאות כרטיסי טיסה, דיור ודמי אש"ל בסך $30 ביום. משך ההשתלמות 3-4 שבועות. דרישות מהמועמדים למילגה:
1.אח/ות מוסמכת אקדמאי/ת עם ניסיון בעבודה של 5 שנים לפחות, שמתוכן 2-3 שנים בתחום התמחות.
2.אח/ות העובד/ת בתחומים קליניים ספציפיים
3.שליטה בשפה האנגלית

ב.פרס רות רון למצוינות – מועמדים לפרס ייבחרו מקרב אחים ואחיות מוסמכים, העוסקים בפועל בהדרכה קלינית בכל תחומי העשייה המקצועית בשירות הבריאות. המדדים לבחירת המצטיין/ת מקרב המומלצים:
1.תרומה ייחודית ישירה או עקיפה, להבטחת איכות הטיפול לטווח הארוך
2.ייזום תוכנית הדרכה מקורית ויצירתית והפעלתה, במגמה להבטיח המשכיות/רצף טיפולי בשירותי הבריאות
3.פעילות מתמשכת, מעבר לדרישות התפקיד.

ג.מילגת העמותה הישראלית למחקר בסיעוד – העמותה מעניקה בכל שנה שתי מילגות בגובה של 30,000 ₪ כל אחת.

ד.קרן פרסים ע"ש פרופ' ר. ברגמן – מטרת הקרן לעודד אחיות לפעילות יצירתית בתחום הסיעוד (בניית פרוייקט, עריכת מחקר חדשני, פרסום וכדומה) עם דגש על מקוריות וחדשנות. הפרס יוענק ליוזמות שהן מעבר לדרישות העבודה ו/או לימודים.
פרטים נוספים לגבי טפסים ומסמכים נוספים הנדרשים לצורך קבלת כל המילגות הנ"ל יש לפנות למזכירות הנהלת הסיעוד.

ה.קרן זיווה טל לפיתוח מצוינות בסיעוד – מענק הניתן למציג/ה רעיון חדשני, המבטא מעורבות בקביעת מדיניות הטיפול בפרטים ובקבוצות שביכולתו לחולל מיפנה לשיפור תוצרים במערכת.