השקפת העולם, מדיניות הנהלת הסיעוד ותפיסת התפקיד ברמב"ם

 • חזון הקריה הרפואית רמב"ם

 • השקפת עולם של הסיעוד במרכז הרפואי רמב"ם
  הנחות היסוד בבסיס השקפת העולם של הסיעוד ברמב"ם מתייחסות למטופל, לבריאותו, לסביבה ולמקצוע הסיעוד.
  1. רווחתו ובריאותו של המטופל הינם היסוד הערכי המרכזי המנחה את העשייה הסיעודית.
  2. רווחתו של האדם הינה איכות חיים אופטימאלית לאורך חייו במצבי בריאות משתנים.
  3. הלקוחות - צרכני מערכת הבריאות הינם בעלי ידע ונגישות למידע רפואי, מודעים לזכויותיהם, מצפים לטיפול מקצועי, מעורבות ושרות ברמה גבוהה.
  4. צרכני מערכת הבריאות יכולים להיות הלקוח, משפחתו, אחרים חשובים לו,קבוצת לקוחות והקהילה.
  5. מקצוע הסיעוד מבוסס על הכשרה אקדמית רחבה ואקלקטית המשלבת מדע ואמנות.
  6. הייחודיות הפרופסיונאלית של האחות מתבטאת באינטגרציה של גופי ידע מתחומי הרפואה, מדעי הטבע, החברה, חינוך ומינהל.
  7. הסיעוד בישראל מושתת על ערכי החברה והמקצוע כפי שמעוגנים בקוד האתי לאחיות ולאחים בישראל.
  8. לאחות אחריות אישית להתפתחות מקצועית מתמשכת ולשיפור איכות העשייה המקצועית.
  9. לסיעוד מחויבות לבסס ולפתח את האוטונומיה והסטאטוס החברתי של המקצוע.
  10. לסיעוד כחלק ממערכת הבריאות, מחויבות ליזום שינויים ולהתאים עצמו לתמורות המואצות המתרחשות בחברה הישראלית.

 • מדיניות הנהלת הסיעוד במרכז רפואי רמב"ם

  המרכז הרפואי רמב"ם, כמרכז על של צפון מדינת ישראל וכבית חולים אוניברסיטאי, מכוון להשגת רמת טיפול גבוהה ושאיפה מתמדת לקידום מצוינות ואיכות.
  מדיניות הנהלת הסיעוד ברמב"ם מתבססת על מדיניות מינהל הסיעוד במשרד הבריאות והנהלת מרכז רפואי רמב"ם.
  1. הסיעוד ברמב"ם מכוון לרצונותיהם וציפיותיהם של המטופלים והאנשים החשובים להם.
  2. הנהלת הסיעוד ברמב"ם מאמינה כי עבודת צוות רב מקצועי חיונית לקידום רווחתם ובריאותם של המטופלים ולהשגת מטרות הארגון.
  3. להנהלת הסיעוד ברמב"ם מחויבות ליצירת תרבות ארגונית המעודדת למידה והתפתחות קלינית וניהולית לאחיות בית החולים לאורך הקרירה המקצועית שלהם.
  4. להנהלת הסיעוד ברמב"ם מחויבות להרחיב את סמכויות האחות ולבזר סמכויות בהתאם לשיקולי טובת המטופל, התפתחות מקצוע הסיעוד ומדיניות מינהל הסיעוד.
  5. להנהלת הסיעוד ברמב"ם מחויבות לקדם ניהול מחלקתי וחטיבתי עצמאי,בצורה אפקטיבית, תוך שמירת איזון בין מטרות הפרופסיה ומטרות הארגון והתחשבות בשיקולי עלות תועלת.
  6. להנהלת הסיעוד ברמב"ם מחויבות לפיתוח תפקידים חדשים, קליניים וניהוליים כגון:מתאמת נושא, מומחית קלינית, מנהלת טיפול ומנהלת פרויקט.
  7. להנהלת הסיעוד ברמב"ם מחויבות לחינוך סטודנטים ומחקר כבסיס להתפתחות המקצועית
  8. להנהלת הסיעוד ברמב"ם מחויבות להבטיח סביבה ארגונית תומכת הממוקדת ברווחת העובד ומאפשרת לו לבצע את ייעודו.
  9. להנהלת הסיעוד ברמב"ם מחויבות לתרום לקידום הסיעוד מבחינה מקצועית, כלכלית ופוליטית ולהשפיע על מדיניות הבריאות ברמת הארגון והמדינה.

 • תפקיד האחות במרכז רפואי רמב"ם

  הסיעוד במרכז רפואי רמב"ם נותן מענה לצרכי הבריאות של הפונים למחלקה לרפואה דחופה; מרפאות ומכונים; המאושפזים במחלקות בית החולים; והקהילה אותה הוא משרת.
  1. לסיעוד ברמב"ם מחויבות למתן טיפול סיעודי איכותי ברמה מקצועית גבוהה, מיומנת ובטוחה.
  2. לאחות ברמב"ם מחויבות לשמור על זכויותיו של המטופל: לטפל בו בכבוד,לספק לו מידע, לשתפו בטיפול, לייצגו, לשמור על פרטיותו ועל סודיות רפואית.
  3. לאחות ברמב"ם אחריות אישית ומחויבות לניהול הטיפול הכולל במטופל או בקבוצת מטופלים, במהלך האשפוז או הטיפול.
  4. לאחות ברמב"ם אחריות לשמירת הרצף הטיפולי של המטופל ממקום הפנייתו ועד לחזרתו למסגרת קהילתית מתאימה.
  5. לאחות ברמב"ם סמכות לקבל החלטות קליניות וניהוליות ברמות שונות של עצמאות.
  6. הטיפול הסיעודי הישיר במטופל כולל אומדן ניטור, איזון סימפטומים (symptom management), יישום התערבויות בדוקות (evidence - based practice) ובקרת התוצאות למטופל.
  7. במוקד העשייה הסיעודית קשר טיפולי תמיכתי (Caring) והדרכה, כחלק מובנה בתהליך הטיפול.