כללי תשלום במיון

כללי תשלום ופטור מתשלום לביקור במיון (מחלקה לרפואה דחופה-מלר"ד) למבוטחים בקופות החולים 

​​​רקע

ככלל, הטיפול הרפואי הניתן במחלקה לרפואה דחופה, להלן: מלר"ד (חדר מיון) כרוך בתשלום על פי תעריפון משרד הבריאות, כמפורט להלן:
 

1 . פטור מתשלום עבור ביקור במיון (מחלקה לרפואה דחופה - מלר"ד)

על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי הפטור ניתן למבוטח על ידי הקופה המבטחת כאשר:

1.1ברשות המטופל מכתב הפניה מרופא ו/או התחייבות כספית (טופס 17), טרם הגעתו למיון, (למלר"ד), גם אם בסיום הביקור הוא לא אושפז;
1.2 המטופל אושפז בסיום הביקור גם אם לא היה בידו מכתב מרופא ו/או התחייבות כספית;
1.3 נפגע עבודה, שימציא אישור ממעבידו (טופס ב.ל. 250), על פגיעה בעבודה;
1.4 נפגע תאונת דרכים, שימציא אישור מהמשטרה על התאונה;
1.5 תלמיד, שנפגע בבית הספר, או בטיול של בית הספר ("תאונת בית הספר"), שימציא אישור מבית הספר;
1.6 מטופל שהופנה למיון, (למלר"ד) לצורך פסיכיאטרי בבי"ח כללי ע"י רופא או בהוראת פסיכיאטר המחוזי, או על פי צו בית המשפט בהליך הפלילי.
1.7 מטופל שהופנה למיון (למלר"ד) ע"י אחות מהמוקד הטלפוני של הקופה, מעבר לשעות הפעילות הרגילות של מרפאות הקופה.
1.8 פטור מתשלום עבור ביקור במיון (במלר"ד) בכל שעות היממה יינתן
 
במצבים הרפואיים שלהלן:
1. שבר חדש;
2. פריקה חריפה של כתף או מרפק;
3. פציעה הדורשת איחוי ע"י תפירה או אמצעי איחוי חילופי;
4. שאיפת גוף זר לדרכי נשימה;
5. חדירת גוף זר לעין;
6. טיפול בחולי סרטן;
7. טיפול בחולי המופיליה;
8. טיפול בחולי סיסטיק פיברוסיס (.C.F);​
9. אישה שנתקפה בצירי לידה;
10 . מי שפונה לבי"ח ע"י אמבולנס מד"א, מהרחוב או ממקום ציבורי עקב ארוע פתאומי;
11 . תינוקות עד גיל חודשיים הפונים לקבלת טיפול עקב הופעה פתאומית של חום גבוה (מעל 38.5);
12 . חולי דיאליזה;
13 . טיפול בנפגע אלימות במשפחה או נפגע תקיפה מינית.

 

2. תשלום אגרת מיון

מטופל חייב בתשלום אגרת מיון בלבד (לפי תעריפון משרד הבריאות) במקרים הבאים:

2.1 הפונה לחדר מיון בין השעות: 01:00 בלילה, עד 06:00 בבוקר.
2.2 מבוטח שפנה למיון (למלר"ד) על דעת עצמו, יביא למזכירות הקופה סיכום מחלה מהמיון (מהמלר"ד). במידה והפנייה למיון תמצא מוצדקת
מבחינה רפואית ואינה מנויה על הנכלל בסעיף 1 לעיל, ללא קשר לשעת הביקור, הוא ידרש לשלם רק אגרת מיון עבור ביקור זה. באחריות
המבוטח לפנות לקופת החולים בזמן ולטפל בהנפקת ההתחייבות (למחלקה לרפואה דחופה).

3 . תשלום מלא עבור ביקור במיון (מלר"ד) 

פונה שמצבו אינו נכלל בסעיף 1 או 2 לעיל יחויב בתשלום מלא (לפי תעריפון משרד הבריאות) עבור ביקור במיון (מלר"ד) .
 

4. דגשים

4.1 על פי הנחיית משרד הבריאות, כאשר מטופל פטור מתשלום, החיוב יתבצע ישירות בין ביה"ח לקופה המבטחת.
4.2 מספר קופות חולים הרחיבו את כללי הזכאות, ולפיכך, מומלץ לבדוק זאת בסניף או באתר הקופה.
4.3 חוזר זה אינו חל על חייל בשירות סדיר, שאינו מבוטח לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994) למעט חייל בשירות חובה בתקופת שירות.
ללא תשלום.
4.4 יש לציין כי פנייה דחופה של מבוטח לחדר מיון בבית חולים כללי אינה כפופה להסדרי בחירה של הקופות ועל כן אינה מוגבלת לבתי חולים מסויימים.
4.5 המידע בפרסום זה הינו כללי ומעודכן ליום פרסומו; הנוסח המחייב מצוי בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד- 1994.

​לקבלת מידע על שירותי הבריאות הקיימים במסגרת סל הבריאות הממלכתי והביטוחים המשלימים של הקופות מומלץ לעיין באתר "כל הבריאות": http://call.gov.il/infocenter/index?page=home

5. כתובת בית החולים

כתובת בית החולים למשלוח התחיבויות ואסמכתאות:

  • לפניה בדוא"ל נא כתבו ל: [email protected]
  • לפניה בדואר רגיל  נא כתבו ל:
    אורנה תורג'מן, קבלת חולים
    הקריה הרפואית רמב"ם 
    רח' העלייה השניה 8, בת גלים, חיפה.
    ת.ד 9602 | מיקוד 3109601​​​​