רשימת מחקרים פעילים במערך ההמטולוגי
 
 

גיוס מטופלים למחקרים לחולי לוקמיה לימפוציטית כרונית (CLL)

שם המחקר
מחקר תצפיתי לאחר שיווק לתיאור היעילות והבטיחות של טיפול בונטוקלקס בחולי לוקמיה לימפוציטית כרונית (CLL) בפרקטיקה הקלינית השגרתית (מחקר REVEAL)
תנאי כניסה עיקריים:

  1. מטופלים בגילאי 18 שנים ומעלה.
  2. מטופלים שאובחנו עם CLL ומתאימים לקבל ונטוקלקס

שם המחקר
מחקר שלב 3 רב מרכזי, אקראי, גלוי תווית להשוואת היעילות והבטיחות של אקלברוטיניב (ACP-196) בשילוב עם ונטוקלקס, עם או בלי אובינוטוזומאב, לעומת היעילות והבטיחות של טיפול משולב בכימותרפיה ובאימונותרפיה לבחירת החוקר, לטיפול בנבדקים עם לוקמיה לימפוציטית כרונית בלי מוטציית חסר  del ( (17p או מוטציה בגן TP53, שלא טופלו בעבר (ACE-CL-311).

תיאור המחקר
זרוע טיפול א'- אקלברוטיניב + ונטוקלקס.
זרוע טיפול ב'- אובינוטוזומאב + ונטוקלקס + אקלברוטיניב.
זרוע טיפול ג'- אחד מתוך שני טיפולי כימואימונותרפיה מקובלים

קו טיפולי
קו ראשון

תנאי כניסה עיקריים

  1. גברים ונשים בגיל ≥ 18.
  2. אבחנה של CLL
  3. ללא זיהוי של מוטציית חסר מסוג (17p) del  או של מוטציה בגןTP53

מספר משרד הבריאות:
MOH_2017-03-20_000257

גיוס מטופלים למחקרים עבור חולים עם מחלת שתל נגד מאכסן (GVHD)

תיאור המחקר
רוקסוליטיניב כתוספת למשטר טיפול מדכא חיסון

תנאי כניסה עיקריים
חולים וחולות בני ≥ 12 שנים, שעברו alloSCT, בעלי עדות לקליטה של תאים מיאלואידיים וטסיות ואובחנו כחולי  cGvHDמתונה או חמורה.

מספר משרד הבריאות:
MOH_2017-06-11_000437

למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים עבור חולים עם מחלת שתל נגד מאכסן (GVHD)

גיוס מטופלים למחקרים עבור חולים במחלקת השתלות (HSCT)

שם המחקר
השפעת חשיפת תאי אב פריפריים שעברו מוביליזציה לגירוי אפופטוטי  מקדים ידי Fas-L

תיאור המחקר
איסוף של 20 מ"ל של תאי mPBC  מאיסוף תורם בריא שנעשה למטרות השתלה המיועדת לחולה נתון.

תנאי כניסה עיקריים
תורם בריא, שהסכים לתרום מח עצם לחולה במחלה המטולוגית המתוכנן לעבור השתלת מח עצם.

למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים עבור חולים במחלקת השתלות (HSCT)

גיוס מטופלים למחקרים לחולי לימפומה (NHL)

שם המחקר
מחקר שלב II/III , אקראי, רב מרכזי של הטיפול ב-MOR00208 יחד עם בנדאמוסטין  (Bendamustine) לעומת הטיפול בריטוקסימאב (Rituximab) יחד עם בנדאמוסטין (Bendamustine), במטופלים עם לימפומה מפושטת של תאי B גדולים, נשנית או עמידה (R-R DLBCL) , שאינם כשירים לטיפול בכימותרפיה במינון גבוה  (HDC) והשתלת תאי גזע עצמיים (ASCT) 

תיאור המחקר
זרוע א'- MOR00208 + בנדאמוסטין  (Bendamustine)
זרוע ב'- ריטוקסימאב (Rituximab) +בנדאמוסטין (Bendamustine)

קו טיפולי
לאחר קו טיפול אחד עד 3 קוי טיפול קודמים

תנאי כניסה עיקריים

  1. מטופלים עם לימפומה מפושטת של תאי B גדולים (מעל גיל 18) 
  2. למטופלים צריך להיות:Relapsed / Refractory DLBCL 
  3. לפחות מקום מחלה אחד שניתן למדידה בשני ממדים. 
  4. קיבל לפחות קו טיפול מערכתי קודם אחד אך לא יותר משלושה לטיפול ב-DLBCL ולפחות אחד מקווי הטיפול הקודמים כלל טיפול נגד CD20 (לדוגמה RTX)
  5. מטופלים שעברו ASCT והטיפול נכשל או מטופלים שאינם מתאימים לטיפול הצלה, לרבות ASCT, לדעת החוקר.

מספר משרד הבריאות:
MOH_2017-01-30_000042

למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים לחולי לימפומה (NHL)

גיוס מטופלים למחקרים לחולי מיאלומה (M.M)

שם המחקר
מחקר פאזה 3, רב מרכזי, אקראי, בתווית פתוחה של ונטוקלקס ודקסמטזון בהשוואה לפומלידומיד ודקסמטזון במטופלים עם מיילומה נפוצה הנושאים טרנסלוקציה t(11:14) שחוו הישנות או עמידות.

תיאור המחקר
זרוע א' - ונטוקלקס פומי + דקסאמטאזון פומי
זרוע ב' - פומאלידומיד פומי + דקסאמטאזון פומי

קו טיפולי
קו שני

תנאי כניסה עיקריים
א. מטופלים (בגילאי 18 שנים ומעלה) בעלי אבחנה מאומתת של מיאלומה נפוצה (MM) חיובית עבור t(11;14).
ב. מטופלים עם הישנות או התקדמות של המחלה
ג. שקיבלו בעבר שני קווי טיפול לפחות.
ד. למטופלים צריכה להיות מחלה הניתנת למדידה

מספר משרד הבריאות:
MOH_2018-07-30_002483

למידע נוסף על גיוס מטופלים למחקרים לחולי מיאלומה (M.M)