מהו זמן ההכנה המומלץ?

מהו זמן ההכנה המומלץ?

מומלץ להכין ילדים כבר מגיל שנתיים ובזמן הנכון. הכנה במועד מוקדם מדי עלולה להעצים את החרדה.

ככל שהילד קטן יותר, ההכנה תהיה סמוכה יותר למועד האשפוז.

מגיל 12 ומעלה - שבוע עד שבועיים לפני האשפוז.
בגיל 7-11 שנים - שבוע ימים טרם האשפוז.
בגיל 5-6 שנים - 3-5 ימים קודם לאשפוז
ילד קטן יותר - יום-יומיים קודם.