עובדות ונתונים על בי"ח רות

נתונים על שנת 2023:

94,384 ביקורים במרפאות חוץ ילדים
28,619 ביקורים במיון ילדים
15,176 מאושפזים
4,121 פרוצדורות ניתוחיות
56 צינתורים