עובדות ונתונים על בי"ח רות

נתונים על שנת 2020:
87,235 ביקורים במרפאות חוץ ילדים
21,044 ביקורים במיון ילדים
14,330 מאושפזים
3,789  פרוצדורות ניתוחיות
115 צינתורים