התמחות במחלקת עור

התמחות במחלקת עור

הסטאג'ר מסייע לרופאים בעבודתם השוטפת במחלקה ובמרפאה הכוללת ביקור, הוצאת ביקור, מעקב אחר חולים מאושפזים, קבלות של חולים חדשים, לקיחת דמים ובדיקות אחרות.
לומד את שיטות האיבחון והטיפולים המיוחדים לעור ( בדיקת גדולי עור ושומות בעזרת דרמטוסקופ, צלום ומעקב ממוחשב אחר שומות, תבחין טלאי, בדיקות שונות לאיתור פטרת בעור, איבחון וטיפול באמצעות UV).
מצטרף ליועץ ביעוצי עור במחלקות השונות, ולתורן המיון בבדיקת חולים שנשלחו בדחיפות.
משתתף בפעילות ההוראתית כישיבות דרמטופתלוגיות, פגישות של החוג למלנומה, פגישות חודשיות של האיגוד.
משתתף בהכנת סמנריונים ו journal club.