מהלך ותכנית הסטאז'

מהלך הסטאז'
הסטאז'ר עושה תורנות במחלקה שבה הוא נמצא באותה תקופה. סה"כ 4 תורנויות בחודש, מתוכן תורנות סוף שבוע אחד. הסטאז'ר מחויב לבצע 44 תורנויות במשך כל תקופת הסטאז'. מתוכן יתוגמל על שתי תורנויות מחלקה בימי חול ושתי תורנויות מיון, אחת מהן בסוף שבוע.

במידה והסטאז' מתבצע במחלקה שאין בה תורנויות, אז מחויב לבצע בביה"ח. במידה ועושה אלקטיב במחלקה שיש בה תורנויות אז יכול לעשות תורנויות במחלקת האלקטיב.

תקופת הסטאז' הינה 12 חודשים כולל חודש חופש, אנו מאפשרים אלקטיב אחד מחוץ לכותלי ביה"ח ואחד נוסף לאחר דיון משכנע עם אחראי הסטאז'.משרד הבריאות לא מאשר אלקטיב בחו"ל.

ימי העבודה בשבוע: 5 ימי חול וימי שישי לסירוגין (הסטאז'רים מתחלקים ביניהם) סה"כ 45 שעות עבודה. לפי הנחיות משרד הבריאות אין יום חופש לצורך לימוד, אולם למחרת התורנות הולכים הביתה. לגבי מחקר - ניתן לבצע אלקטיב במעבדת מחקר.

ביום חול התורנות מתחילה בשעה 16:00 ומסתיימת בשעה 08:00 בבוקר למחרת.
ביום שישי מתחילה בשעה 13:00 עד 08:00 יום למחרת.
בשבת מ- 8:00 עד 08:00 של יום המחרת.

סטאז'ר יכול לבצע יותר תורנויות מהמינימום שמגדיר משרד הבריאות.

קיימת תוכנית לימוד מיוחדת עבור הסטאז'רים של ביה"ח, בנפרד מהמתמחים.

בנוסף לישיבות המתקיימות בביה"ח, כגון Staff Meeting בימי חמישי, ישיבות אגף פנימי, כירורגי, אורטופדי וגניקולוגי, אנו מקיימים שלושה ימי עיון מיוחדים לסטאז'רים

תכנית הסטאז'
משך הסטאז' בביה"ח הינו 11 חודשי עבודה וחודש חופשה.
הסטאז'ר יוכל לבחור בין 2 מסלולי התמחות:
1. מסלול Rotating Internship, בו חודשי החובה (9 חודשים) מתחלקים כך:

 • 3 חודשים - רפואה פנימית; רצף מינימאלי של חודשיים במחלקה אחת.
 • 2 חודשים - כירורגיה כללית; רצף במחלקה אחת.
 • 2 חודשים - רפואת ילדים; רצף במחלקה אחת.
 • 1 חודש - חדר מיון - החודש מתחלק בין המיון הפנימי והמיון הכירורגי, בדגש על טראומטולוגיה.
 • 1 חודש טיפול נמרץ והרדמה.
 • 2 חודשי בחירה - עומדים לרשות הסטאז'ר/ית , בהם הוא יוכל לעבוד בכל מחלקה המוכרת על ידי האוניברסיטה.

2. מסלול Straight Internship (אינו מאושר לעתודאים):
נהלי הכרה ב-6 חודשי סטאז' למטרת התמחות
פנימית:

 • 2 חודשים כירורגיה כללית
 • 2 חודשים רפואת ילדים
 • 1 חודש רפואה דחופה
 • 6 חודשים רפואה פנימית

כירורגיה:

 • 3 חודשים רפואה פנימית
 • 1 חודש רפואת ילדים
 • 1 חודש רפואה דחופה
 • 6 חודשים כירורגיה כללית

ילדים:

 • 3 חודשים רפואה פנימית
 • 1 חודש כירורגיה כללית
 • 1 חודש רפואה דחופה
 • 6 חודשים רפואת ילדים.

 • חובה לבצע את ששת החודשים במקצוע ה-Straight Internship במחצית השניה של שנת הסטאז'.
 • תקופת שירות המילואים, עד 40 יום, תחשב כחלק מהסטאז' ויש לנכותה מחודשי הסטאז' (חובה או בחירה), למעט חודש בחדר המיון. תקופה של מעבר ל- 40 יום תחייב הארכת הסטאז' שלא על חשבון החופשה.
 • חודש אחד מחופשת הלידה של סטאז'רית יחשב כחלק בלתי נפרד מהסטאז'.
 • הסטאז' יחל ב-4 מועדים בשנה (בחודשים פברואר, אפריל יולי ונובמבר).
 • הסטאז'ר חייב לעבור קורס מ.ס.ר בהצלחה, לפי זימון ממשה"ב.

זכויות הסטאז'ר

 • סטאז'רים מצטיינים שבחרו לעשות את הסטאז' ברמב"ם מובטחת בחירה חופשית של מחלקת הסטאז'.
 • מספר ימי עיון מרוכזים לכל הסטאז'רים בנושאים עקרוניים (למשל,בשנה האחרונה- הטיפול בכאב בחולה המאושפז, תזונת החולה המאושפז)

תהליך קליטת סטאז'ר חדש ברמב"ם

 • פגישת היכרות של כל הסטאז'רים עם מנהל בית החולים ואחראי הסטאז'רים - לאחר הבחינות - סוף ינואר.
 • הגרלת תכנית הסטאז'.
 • קשר רציף ושוטף עם המשרד, העושה ככל שביכולתו כדי לסייע לסטאז'רים להתאים תכנית לפי בחירתם ורצונם, ובהתחשבות במגבלות.